Östra Malmberget

Mark- och miljödomstolen har bestämt hur mycket markytan får röra sig genom att fastställa ett miljövillkor för markrörelser. I östra Malmberget håller mätvärden sig inom de gränsvärden för hur mycket marken får röra sig.

Enligt ett avtal mellan Gällivare kommun och LKAB erbjuds fastighetsägare i östra Malmberget sälja sin fastighet till LKAB. Trots att markrörelserna är inom gränsvärden förstår vi att områdets karaktär förändrats och därmed påverkar de boende. Därför erbjuder LKAB att köpa fastigheten till ett marknadsvärde jämförbart med ett likvärdigt värderad hus i Gällivare. Värderingen ska utföras av en oberoende certifierad värderare.

Värdering

För att LKAB ska kunna köpa er fastighet krävs att en oberoende och certifierad fastighetsvärderare utför en marknadsvärdering av fastigheten. Värderingen görs som att huset hade stått i Gällivare. Värderingen ska även ta hänsyn till individuella skillnader och olikheter som påverkar marknadsvärdet. Ni som fastighetsägare behöver även genomföra en energideklaration.

Vad är marknadsvärde?

En marknadsvärdering är det mest sannolika pris man kan få vid eventuell försäljning på en öppen marknad och under normala omständigheter. Inte det högsta eller det lägsta priset utan någonstans däremellan.

Ta kontakt med oss

Om du är intresserad av att sälja din fastighet till LKAB, då ber vi dig att kontakta samhällsomvandlingen i Gällivare.

Vi förstår att du kan ha många frågor. Vi ska svara så gott vi kan på funderingar som till exempel om värderingen kring huset, när du behöver bestämma dig eller liknande.

samhallsomvandling@lkab.com

+46 970 737 55

Nej, du kan inte välja att kompenseras ekonomiskt i och med att du inte äger din bostad utan hyr den.

Tillsammans med din hyresvärd diskuterar ni boendealternativen inom hyresvärdens bestånd.

Det beror på vad din hyresvärd har för fastighetsbestånd. LKAB:s förhoppning är att det ska finnas både nyare och äldre lägenheter, men för att ha möjlighet att erbjuda det krävs det att det byggs nytt. Då får vi en rotation i bostadsköerna så att äldre bestånd blir lediga.