Nostalgin ligger i luften

I de områden som berörs av förändringarna finns några av orternas mest unika, omtyckta och fascinerande byggnader. Dessa hus, likväl som områdena i stort, har dokumenterats utförligt innan avveckling.

Att förändra områden ställer stora krav på oss och avvecklingsarbetet måste utföras med stor respekt och förståelse. Vi ska arbeta hållbart och hushålla med kulturmiljön vilket innebär att vi måste försöka bevara historien och kulturmiljöerna i så stor utsträckning som möjligt. Förändringar måste alltid göras med en stor dos av eftertanke.

Innan förändringar kan ske måste områden och byggnader dokumenteras, enligt krav från bland annat länsstyrelsen och kommunen. Det är först efter ett fullgott dokumentationsarbete som ett rivningslov kan utfärdas. Som ett led i kompensationen finansierar och driver LKAB, i samarbete med kommunen,  omfattande dokumentationsprojekt. Genom fotografier, filmer, böcker och modeller lever miljöerna och minnena kvar – men i ny tappning.

Minnenas modell av Malmberget

Från öst till väst. Från syd till nord. Malmbergets historia i alla väderstreck har bevarats. En gigantisk modell av Malmberget har skapats, där både dåtid och nutid gestaltas för dem som vill minnas.

Modellbygget ingick i projektet Dokumentera Malmberget. Över 1 000 byggnader i skala 1:200 har byggts. Dessa är vändbara för att se hur byggnaderna förändrats från 1950-talet till 2000-talet. Konstnärerna Tord Pettersson och Jan Åkerlund arbetade i tre år med att göra modellerna för hand.

Modellen av Malmberget – förr och nu ingår i Gällivare kommuns projekt, ”Dokumentera Malmberget” som LKAB delvis finansierar. Dokumentationen i projektet innehåller dessutom fotografier, intervjuer med människor och dokumentation från föreningar och företag.

Final för dokumentationen i Malmberget

Under sommaren 2016 flödade kulturen och historien i Malmberget. I sporthallen och Kåkstan bjöds det på en nostalgisk resa. Bilder, filmer, berättelser och olika evenemang fick besökarna att minnas svunna tider i Malmberget.Här kan du läsa mer om de aktiviteter som anordnades den sommaren.

Kulturbyggnader flyttas

LKAB och Gällivare kommun har enats om att LKAB ska bevara ett 50-tal kulturbyggnader i Malmberget.

Hösten 2016 flyttades de 14 första kulturbostadshusen från Malmberget till Koskullskulle. Idag är 30 kulturbyggnader flyttade till Koskullskulle. På sin nya plats, Solbacken, i Koskullskulle innefattar kulturbyggnaderna totalt 86 lägenheter. De över 100 år gamla byggnaderna är gediget byggda, oftast i timmer och med mycket snickarglädje.

Vinsten i att flytta dem är att husen bevaras och miljön kring dem återskapas. LKAB vill också kunna erbjuda ett äldre lägenhetsbestånd med lägre hyror. Att bevara husen är dessutom ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten.

Just nu pågår projektering och förberedelser inför flytten av de kulturhus som fortfarande står kvar i Malmberget men som ska bevaras. Planerna är att skapa ett eller ett par nya områden likt det som skapats för kulturhusen i Koskullskulle. Vissa av dessa kulturhus står oanvända redan idag och förhoppningen är att kunna genomföra flytten under år 2022.