Kiruna

Flytta

16-mannabostäderna

16-rums arbetarbostäderna låg inom Gruvstadsparksområde 1 och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst. Byggnaderna klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och flyttades i oktober 2019.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2022

ProjekttypBostad

Husen, som är ritade av Gustaf Wickman år 1900, benämns B25, B27, B28 och B29. De var avsedda som arbetarbostäder för åtta familjer som vardera skulle förfoga över ett rum och kök. På grund av den stora bostadsbristen och en flexibel planlösning delades dock lägenheterna först upp i 16 mindre enrummare utan kök och spis. Husen är fortfarande relativt oförändrade utvändigt.

16-mannabostäderna hör till LKAB Fastigheters fastighetsbestånd och fortsätter göra det på sin nya plats.

Flytten av dem slutfördes i oktober 2019, därefter renoverades byggnaderna.