Kiruna

Bygga

Annis grill

I den nyetablerade stadskärnan har LKAB byggt en ersättningsfastighet till grillköket Annis grill.

StatusAvslutat

Tidsplan 2022 - 2023

ProjekttypSamhällsfastighet

LKAB har byggt en ersättningsfastighet till Annis grill som ersättning för befintlig fastighet som påverkas av gruvdriften. Hösten 2023 var byggnationen färdig och överlämnades till fastighetsägaren.

Gamla Annis grill som påverkas av gruvdriften.
Nya Annis grill.
Ursprunglig plats Ny plats