Kiruna

Riva

Avvecklingar på Jägarskolan

På jägarskoleområdet har cirka 20 hektar byggbar mark förberetts för sina nya hyresgäster. Innan markarbetena och bostadsbyggandet kunde inledas behövde en del byggnader avvecklas. Det handlade om åtta byggnader, två betongkassuner, en gammal oljecistern och betongplatta.

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2018

ProjekttypInfrastruktur

En del byggnader på jägarskoleområdet behövde avvecklas innan bostadsbyggandet kunde ta vid eftersom området till viss del utgörs av ett gammalt regemente. Därför har marken behövt anpassas för att fungera som ett bostadsområde. Det innebar till exempel att en gammal oljecistern fick rivas och en del funktioner flyttas, så som sandförrådet som stod olägligt till.