Kiruna

Flytta

B226

B226 är ett av de mer framträdande exemplen på bolagets 1920-talsklassicism i trä och byggdes ursprungligen som en flerfamiljsbostad för förmän. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypKulturbyggnad

B226 uppfördes år 1927 som en flerfamiljsbostad för förmän. Byggnaden är en utmärkt representant för 1920-talets eleganta träklassicism och är byggd för att stå i gatuliv. För att framhäva och förstärka B226:s skönhet och karaktär har den i planerna för den nya lokaliseringen placerats bredvid Jerusalem där de tillsammans bildar en 1920-talsmiljö.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2025.