Kiruna

Riva

Baningenjörsvägen

Under 2024 avvecklas Baningenjörsvägen 1 och 3 för att möjliggöra fortsatt gruvdrift.

StatusPågående

Tidsplan 2024 - 2025

Statens Järnvägars (SJ) växande personalstyrka i Kiruna runt sekelskiftet 1800/1900 skapade ett stort behov av bostäder och SJ var tvungna att engagera sig i samhällsbyggandet. Intill stationsområdet utmed spåret, längs med Luossajärvis strand nedanför staden, uppfördes bostadshus av två typer; boställshus för tjänstemän och betjäningshus för betjäningspersonal, det vill säga arbetarfamiljer.

Baningenjörsvägen 1 och 3 uppfördes mellan 1915-1919 efter typritningar av Folke Zettervall, SJ:s chefsarkitekt vid Kungliga Järnvägsstyrelsens arkitektkontor.

Två liknande byggnader från Baningenjörsvägen 5 och 7 har bevarats genom flytt till Lokstallsområdet.

Ursprunglig plats Ny plats