Malmberget/Gällivare

Riva

Bergmansgatan och Norra kungsallén

Flerbostadshus på Bergmansgatan 8-10 samt Norra kungsallén 9-11 i Malmberget har avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2020

ProjekttypBostad

Flerbostadshus på Bergmansgatan 8-10 samt Norra kungsallén 9-11 i Malmberget har avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning.