Kiruna

Flytta

Björkbacken

På Björkbacken, den mest norra delen av bolagsområdet, uppfördes fem tjänstemannavillor och fyra bläckhorn redan under 1900-talets första decennium.

StatusPågående

Tidsplan 2024 - 2025

Byggnaderna uppfördes i enhetlig byggnadsstil. Tjänstemannavillorna, uppförda 1905 och 1909 var stora och avsedda för de högsta tjänstemännen och deras familjer. Med placering precis söder om platsen där kyrkan uppfördes i slutet av 1900-talets första decennium och strax söder om det som utvecklades till Kirunas kommersiella centrum var placeringen den bästa. De tidiga tjänstemannavillorna var ursprungligen inhängande.

Under 1920-talet tillkom ett antal parhus utmed Villagatan och Björkstigen, av storleken på bostäderna att döma, även dessa avsedda för högre tjänstemän. På 1950-talet byggdes tre mindre putsade flerfamiljshus, två på Björkbackens sydvästra del och ett utmed Skolgatan alldeles invid områdets nordvästra del. Husen har, för tiden stora lägenheter och var avsedda för tjänstemän. De hade också osedvanligt rymliga balkonger för tiden.

I slutet av 1950-talet uppfördes fem likadana enfamiljsvillor i suterräng utmed Skolgatan, ritade av Folke Hederus. De sista betydande nytill­skotten på Björkbacken tillkom i början av 1960-talet. Då uppfördes både ett antal enfamiljsvillor och två så kallade tvåfamiljsvillor, samtliga ritade av arkitekt Bertil Hööks arkitektkontor.

Under 2024 påbörjas avvecklingen av området för att möjliggöra fortsatt gruvdrift. Fem byggnader från Björkbacken kommer bevaras genom flytt och få nya placeringar i nya Kiruna centrum.

Ursprunglig plats Ny plats