Kiruna

Flytta

Bläckhornshus B51, 52 och 53

De karaktäristiska bläckhornshusen av trä, B51, B52 och B53 har flyttats från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Byggnaderna nyttjas fortsättningsvis som bostäder även på sin nya plats.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2019

ProjekttypBostad

Flyttarbetet av B51:an, B52:an och B53:an, det vill säga; LKAB:s 51:a, 52:a och 53:dje byggnad i ordningen, utfördes under 2017. Byggnaderna är nu inflyttade och klara.

Arbetarbostäderna B51, B52 och B53 uppfördes, tillsammans med åtta andra byggnader i samma typ, mellan 1901 och 1904. Byggnaderna, som rymmer mellan två och tre lägenheter, ingår i LKAB Fastigheters bostadsbestånd. Efter flytten fungerar byggnaderna fortsättningsvis som bostäder.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaaraområdet har skett samlat. Det innebär att förberedelser gjordes på den nya platsen – parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten skedde på särskilt anpassade fordon och tempot upp till Luossavaaraområdet gick i promenadfart. När grunderna frilagts pallades byggnaderna upp på stora balkar. Därefter lyftes byggnaderna upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.