Kiruna

Flytta

Carl Westmans egnahemsbostäder

Carl Westmans småhus är några av få tidiga byggnader inom bolagsområdet som inte är ritade av Gustaf Wickman och representerar de enda egnahemsbyggnaderna med arts and crafts som ideal i Kiruna. Byggnaderna klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypKulturbyggnad

Carl Westmans egnahemsbostäder (B136-139) uppfördes år 1907 med arts and crafts som ideal. Byggnaderna ligger idag på rad längs August Malmsgatan och planerna för den nya placeringen är att de även där ligger samlat då karaktären av gruppbebyggelse eftersträvas.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2025.