Kiruna

Flytta

Cementgjutaren 1

Cementgjutaren 1 representerar den typiska "Kirunastilen" och den tidiga träarkitekturen som var kännetecknande för centrumbebyggelsen innan 1960-talet. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

ProjekttypKulturbyggnad

Cementgjutaren 1

Cementgjutaren 1 uppfördes år 1913 i typisk ”Kirunastil” även om arkitekten bakom ritningarna inte var Gustaf Wickman utan arkitekt E. Olsson. Med ”Kirunastil” menas de tidstypiska branta tak med eleganta takavslut, spånklädda fasadpartier, samt små välavvägda detaljer som är karaktäristiskt för många av Wickmans byggnader, exempelvis bläckhornen, gamla brandstationen och kyrkan. Byggnaden är en av få kvarvarande bostadsbyggnader från uppbyggnadstiden i stadskärnan och en representant för den jugendinspirerade träarkitektur som var kännetecknande för området före 1960-1970-talets saneringar.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som planeras ske 2026.