Malmberget/Gällivare

Bygga

Disponentvillan

Dialoger har under en tid pågått om hur Disponentvillan i Malmberget ska bevaras. Då undersökningar visade att den inte klarade av att flyttas har beslut tagits att byggnaden ska leva vidare i form av en utvändig replik placerad på högsta punkten i området Solbacken, i Koskullskulle.

StatusPågående

Tidsplan 2021 - 2023

ProjekttypKulturbyggnad

En bild på Disponentvillan i Gällivare

Disponentvillan byggdes 1894 till förste gruvingenjören i Malmberget, Axel Dellwik. Han arbetade i Malmberget 1893-1912. Därefter gjordes en tillbyggnad på huset för att passa som bostad för gruvbolagets disponent. Här bodde sedan bolagets olika disponenter fram till första hälften av 1980-talet. Huset ansågs då alltför kostsamt att värmas upp och stängdes därför. Den sista disponenten som hade Disponentvillan som sin boning var Wiking Sjöstrand. En del av huset användes även för representation.

I slutet av 1980-talet köptes huset av två privatpersoner. Byggnaden renoverades delvis invändigt och utvändigt. I början av 2000-talet köpte LKAB tillbaka Disponentvillan. Huset har därefter stått kallställt i flera år. I samarbetsavtalet från 2012 mellan LKAB och Gällivare kommun är det överenskommet att Disponentvillan ska bevaras. Från början var tanken att flytta huset men undersökningar visade att tidens tand hade gnagt för hårt på den gamla stommen varför en flytt visade sig vara omöjlig att genomföra. Beslut har därför tagits om att istället återskapa byggnaden genom en nybyggd replik med vissa bevarade delar från originalet. 

Disponentvillan bestod av två våningar, en oinredd vind och källare under huset. Byggnaden var L-formad och hade utbyggnader i form av torn, burspråk och farstukvistar samt trapphus. Disponentvillans arkitektur är för den tiden så typiska schweizerstilen. Byggnaden hade flera utsmyckningar, exempelvis på husets gavelspetsar. Invändigt var ytorna mycket generösa och takhöjden 3,20 meter.

Repliken av Disponentvillans fasad som byggs överst på Solbacken i Koskullskulle ska användas för kurs och konferenser samt innehålla ett antal övernattningsrum. 

Under hösten 2019 genomfördes demontering av detaljer som ska återanvändas.

Korta fakta

Disponentvillan var LKAB:s disponentbostad i Malmberget och byggdes 1894.Dess ursprungliga adress var Bolagsvägen 2, LKAB:s bostadsnummer: 62 och villan går nu att hittas på Solbacken, Koskullskulle. Enterepenad för flytten var Byggmästare SA Englund AB.

En bild på Disponentvillan i Gällivare
Sommar 2023
Ursprunglig plats Ny plats