Malmberget/Gällivare

Bygga

Elnätet i Malmberget anpassas

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta pågick ett flertal anläggningsarbeten i ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2019

ProjekttypInfrastruktur

LKAB arbetar löpande, tillsammans med ledningsägare, för att säkra infrastrukturen. Som en del i detta pågick ett flertal anläggningsarbeten i västra Malmberget under sommaren 2019.

Anpassningar av elnätet i Malmberget utförs med anledning av avvecklingen i Malmberget till förmån för LKAB:s fortsatta gruvdrift. På uppdrag av Vattenfall Eldistribution utför Vattenfall Services kabelförläggning.

Längs Skolgatan (nr 1 på kartan ovan) har grävningsarbeten påbörjats. Nya högspänningskablar och lågspänningskablar förläggs i marken för att anpassa elnätet.

Mellan Gunillaskolan och infarten till Kåkstan (nr 2 på kartan ovan) kommer grävningsarbeten utföras för att förstärka elnätet.

Arbetena pågick under juni och juli 2019.

Östra Malmberget

I östra Malmberget, väster om Götgatan, pågår nedmontering av kabelskåp och nätstationer inför ny staketdragning 2019.