Kiruna

Riva

Fiskodlingen

Fastigheten Jukkasjärvi bandel 1:35, också kallad Fiskodlingen, är belägen vid nuvarande infart till LKAB. Marken användes under tidigt 1900-tal till ...

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2024

Fastigheten Jukkasjärvi bandel 1:35, också kallad Fiskodlingen, är belägen vid nuvarande infart till LKAB. Marken användes under tidigt 1900-tal till järnvägsverksamhet. Under 1930-talet byggdes ett vattenreningsverk på platsen. Detta byggdes sedermera om till en fiskodling vars namn dröjt sig kvar. Fiskodlingen byggdes ut under 1980-talet. På senare tid har fiskodlingen avslutats på platsen och byggnaden har byggts om till serviceplats för helikoptrar.

Utöver fiskodlingen/hangarbyggnaden finns flera mindre byggnader på fastigheten så som garagelängor, kontor och ett snickeri.

Avveckling av Fiskodlingen påbörjas under hösten 2023 för att möjliggöra fortsatt gruvdrift.  

Ursprunglig plats Ny plats