Kiruna

Bygga

Flerbostadshus i kvarter 6

I kvarter 6 bygger vi två sjuvåningshus med tillhörande komplementbyggnader såsom miljöhus och förråd.

StatusPågående

Tidsplan 2024 - 2025

Totalt bygger vi 54 moderna lägenheter. Ett parkeringsgarage kommer att finnas under det andra huset. Byggstart börjades barmarkssäsongen 2024.

Projektet väntas vara klar till hösten 2025 och byggs av entreprenör Lindbäcks Bygg. Flerbostadshuset byggs på den norra delen av kvarteret, på den södra delen byggs Elite hotellet.

Ursprunglig plats Ny plats