Malmberget/Gällivare

Flytta

Kulturhusområde Koskullskulle

Tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2016 - 2021

ProjekttypKulturbyggnad

Bilden visar ett av de stora kulturhusen som flyttas på en lastbilstrailer.

Tre fjärdedelar av Malmberget avvecklas. För att bevara värdefulla kulturmiljöer flyttas 30 bostadshus plus ett antal förrådsbyggnader från gruvsamhället till det närbelägna samhället Koskullskulle.

Kulturbyggnader flyttas till Koskullskulle

Flytten av husen skedde i tre etapper och gjordes huvudsakligen av två anledningar. Den ena är att LKAB:s kulturbyggnader skulle bevaras. Den andra var att kunna erbjuda äldre lägenheter med lägre hyra bland annat till dem som måste flytta på grund av gruvbrytningen i Malmberget. Att bevara husen och återskapa miljön i möjligaste mån var ett krav från länsstyrelsen i Norrbotten. Även i samarbetsavtalet mellan Gällivare kommun och LKAB finns överenskommet att LKAB skulle bevara ett antal av kulturbyggnaderna.

Husen placerades i området Solbacken i en sydsluttning i Koskullskulle. Generösa grönytor mellan husen är ett sätt att efterlikna den tidigare miljön kring byggnaderna. Antalet lägenheter i husen varierar från enfamiljshus till flerfamiljshus. På gårdarna finns utrymme för trädgårdsland och lekplatser. Ett helt nytt bostadsområde växte fram. Servicebyggnader med tvättstuga har byggts på området samt parkeringsplatser med motorvärmare.

Vårvinter 2023

Husen transporterades på trailer som hela byggnader. En del av husen som skulle flyttas är outhyrda och det innebär ett extra tillskott av bostäder. Andra hus hade hyresgäster som, om de ville, kunde flytta med sitt hus till den nya platsen. Nödvändiga reparationer gjordes i husen men kom inte att motsvara en standard som nyproducerade bostäder. Därför kunde hyresnivåerna hållas lägre i de flyttade husen. Husen som flyttas är byggda under olika tidsperioder, från 1896 till slutet av 1950-talet.

Flytten skedde i tre etapper. Den 4 oktober 2016 lastades det första huset på trailern och under ett par veckor flyttades 14 bostadshus i en första etapp. Det största huset som transporterades de sju kilometerna är 25 meter långt, 12 meter högt, tio meter brett och väger 230 ton. Etapp ett var klar för inflyttning under vintern 2018. Etapp två flyttades sommaren 2017 och var inflyttningsklara under hösten 2018. För de resterande fem kulturbyggnaderna, som var planerade att flyttas under 2018 blev flytten senarelagd eftersom dessa hus fortfarande behövde användas som bostäder där de stod på Puoitakvägen. De resterande fem husen flyttades under sommaren 2019. Efter flytten återstod att utföra renovering, ombyggnationer och tillbyggnader i lägenheterna och husen under 2020 och inflyttning skedde från januari 2021.

En sådan här samlad flytt av ett så pass stort antal hus under så kort tid kan ses som något ovanligt och kanske unikt, åtminstone för Sverige.

Ursprunglig plats Ny plats