Kiruna

Bygga

Flyttleden

LKAB bygger 208 bostäder i flerbostadshus åt LKAB Fastigheter på kvarter 67 och 69. Kvarteren innehåller fyra femvåningshus med träfasad med allt från ettor till femmor och ersätter LKAB Fastigheters bestånd som påverkas av gruvdriften. Inflyttning sker i etapper med start under 2024.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2024

ProjekttypBostad