Kiruna

Riva

Förmansklubben

Under 2018 fortsatte de stora områdesförändringarna på Bolagsområdet. Avvecklingsarbetet gick in i en mer intensiv fas samtidigt som parkområdet växte i omfattning. En av många byggnader som revs var LKAB:s Förmansklubb, ritad av Gustaf Wickman.

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2019

ProjekttypBostad

LKAB:s Förmansklubb låg inom gruvans påverkansområde. Det innebär att marken behövde omvandlas till gruvindustriområde och att bostäderna måste avvecklas. Marken övergick alltså från ett bostadsområde till ett parkområde och slutligen till ett gruvindustriområde.

Förmansklubben brukade också benämnas som B8, det vill säga; LKAB:s åttonde byggnad i ordningen. Förmansklubben, som stod färdig 1900, skulle från början fungera som arbetarbostad men användningsområdena blev minst sagt många. Byggnaden användes bland annat som mäss och fungerade, under tiden innan Bolagshotellet stod klart, som hotell. Några år senare skulle byggnaden också fungera som laboratorium. Efter 1920, när LKAB:s laboratorium stod inflyttningsklart, övergick användningsområdet till att fungera som förmansklubb.

På grund av husets skick och konstruktion avvecklades Förmansklubben under 2018.