Kiruna

Flytta

Frälsningsarméns hus

Frälsningsarméns hus representerar såväl det tidiga 1900-talets frikyrkor som Kirunas rika föreningsliv och den tidiga centrumbebyggelsen som den gestaltade sig innan 1960-1970-talets saneringar. Byggnaden klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

StatusKommande

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypSamhällsfastighet

Frälsningsarméns hus representerar företeelsen föreningslokal och uppfördes år 1901 av byggmästare Wikander och var den första lokalen byggd för frikyrklig verksamhet.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske under 2024.