Kiruna

Flytta

Gamla brandstationen

Gamla brandstationen, ritad av Gustaf Wickman i Kirunastil och byggd år 1910, klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2025

ProjekttypKulturbyggnad

Gamla brandstationen, som användes som brandstation till år 1994, är en symbolbyggnad av byggnadsminnesklass och idag en av få kvarvarande brandstationer i trä i Sverige.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som kommer att ske på Kiruna kommuns ansvar.