Kiruna

Riva

Gamla Konsum – Bolagsområdet

Under 2017 skedde stora områdesförändringar på Bolagsområdet. Det handlade om både avveckling och utveckling inför fortsatt gruvdrift. Byggnaden benämnd som ”gamla konsum” var en av flera byggnader som avvecklades under året.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypSamhällsfastighet

Avvecklingen av Bolagsområdet inleddes redan 2015, när gård 2 och 4 på kvarteret Ullspiran avvecklades. Under 2017 fortsatte de stora områdesförändringarna, då bland annat den så kallade gamla konsumbyggnaden avvecklades.

Den gamla konsumbyggnaden uppfördes 1901 som ett bläckhorn och ritades av Gustaf Wickman. Byggnaden inhyste Kirunas första ”arbetarägda” handelsföretag men har nyttjats för en rad andra verksamheter genom åren, bland annat har byggnaden använts för att sända lokalradio. På grund av sitt dåliga skick kunde byggnaden inte flyttas och avvecklades därför.

Parallellt med avvecklingen skedde anläggning av ett grönområde, en så kallad Gruvstadspark. Den är i ständig förändring så länge gruvbrytningen pågår. Parken växer in mot samhället och anläggandet av nya parkmiljöer anpassas till den takt som markdeformationerna breder ut sig och avveckling pågår.

Parken fungerar som en mjuk övergång mellan gruvan och samhället och är tillgänglig för allmänheten efter att husen försvunnit. Gatubelysning, vägar och lekparker med mer lämnas kvar och ingår i parkmiljön.