Malmberget/Gällivare

Återställa

Gamla Malmstaskolan

Gamla Malmstaskolan renoveras och byggs om för att anpassas till moderna och ändamålsenliga kontorsutrymmen för verksamheter inom LKAB.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2023

ProjekttypSamhällsfastighet

Bilden visar ett flygfoto över Gamla Malmstaskolan

Gamla Malmstaskolan renoveras och byggs om för att anpassas till moderna och ändamålsenliga kontorsutrymmen för verksamheter inom LKAB.

Ursprunglig plats Ny plats