Kiruna

Riva

Gruvfogdegatan 1-7

De 50-talstypiska betongbyggnaderna på Gruvfogdegatan, ritade av Folke Hederus, har avvecklats. Flerfamiljshusens fasader var klädda i plåt och de olika färgsättningarna – grön, brun, röd och blå, skiljde byggnaderna från varandra. Totalt revs fyra huskroppar om totalt 89 lägenheter.

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2019

ProjekttypBostad

Flerfamiljshusen på Gruvfogdegatan byggdes 1958 och låg inom gruvans påverkansområde. Det innebär att området påverkades av LKAB:s gruvbrytning och att byggnader som inte flyttas måste rivas.

På grund av byggnadernas konstruktion och huskropparnas storlek avvecklades husen samt omgivande parkeringsytor och garagebyggnader. 

Avvecklingsområdet har övergått till ett parkområde med grillplatser, belysning, parkbänkar och lekplatser som kan nyttjas tills dess att området ingår i LKAB:s gruvindustriområde. 

Flerfamiljshusen som stod där bestod av tre våningsplan med bostäder och garage på bottenvåningen. Det fanns flera olika lägenhetstyper, allt från ett rum och kök till sex rum och kök med öppen spis. Under en tid var även LKAB:s brandkår stationerad i ett garage intill husen. Brandmännen bodde i det blåa huset, benämnt som B332.

Från början var Gruvfogdegatan 1–7 inte plåtfasadsklädda utan det tillkom i början av 80-talet. Det var just plåtens färgsättning som gjorde att byggnaderna stack ut och skiljde sig från varandra.