Kiruna

Riva

Gruvfogdegatan 6, 8, 12 och 15

De fyra arbetarbostäderna som avvecklats uppfördes under 1900-talets första hälft. Byggnaderna rymde 2–4 lägenheter vardera.

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2019

ProjekttypBostad

Med start 2018 avvecklades fyra flerfamiljshus i trä. Byggnaderna benämndes som B10, B22, B23 och B246. Det vill säga; LKAB:s tionde, tjugoandra, tjugotredje och tvåhundrafyrtiosjätte byggnad i ordningen.


Den så kallade B10:an köptes år 1900 för 2000 kronor från Selets järnbruk i Luleå. Byggnaden plockades ned och fraktades upp via järnväg till Kiruna. På Bolagsområdet slogs byggnaden upp igen och stod inflyttningsklar under samma år. B10:an fungerade initialt som tjänstemannabostad och bestod av fyra lägenheter, två på vardera våningsplan.


Byggnad B22 och B23 uppfördes 1900 som arbetarbostäder. Husen genomgick en del ombyggnationer genom årens lopp och bestod slutligen av fyra lägenheter per byggnad. Från början hyste byggnaderna endast en våning men ett våningsplan tillkom i en ombyggnation 1943.


B246 byggdes 1949 som en arbetarbostad i enkel funktionalistisk anda och bestod av två lägenheter.