Kiruna

Riva

Gruvstadspark 2.2 och 2.3

Kirunas tidigare stadskärna måste avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. Samhällsomvandlingen sker i etapper, vilket benämns som Gruvstadsparker. I dagsläget finns fyra Gruvstadsparker i de kommunala detaljplanerna. Nu sker avvecklingen i Gruvstadspark 2.

StatusAvslutat

Tidsplan 2022 - 2023

ProjekttypStadspark

Gruvstadsparkavtalen gör det möjligt för LKAB att fortsätta bryta järnmalmen som lutar in under nuvarande centrum. Det tryggar LKAB:s tillväxt och jobben i gruvan för många år framåt samt ger kommunen förutsättningar att bygga en ny stadskärna. Avtalet Gruvstadspark del 2 presenterades i maj 2014 och i 2 juni 2014 sa kommunfullmäktige i Kiruna ja till avtalet.

Gruvstadspark 2 är indelad i olika etapper. Idag sker avveckling i etapp 2 och 3. Efter avslutad rivning kommer området att återställas och gestaltas till ett parkområde. Människor och verksamheter som har funnits på området har sedan tidigare ersatts med nya byggnader, verksamhetslokaler med mera före avvecklingen inleds.

Gruvstadsparkerna är ett samarbetsprojekt mellan LKAB och Kiruna kommun och en mjuk övergång mellan gruva och stad. Omvandlingen från bostadsområde, till parkområde och slutligen gruvindustriområde sker successivt.

När husen måste flyttas eller rivas kan området fortfarande under en tid vara tillgänglig för allmänheten. Det första som påverkas är nämligen inte själva huskonstruktionerna utan elledningar och vattenledningar. Parkerna kan nyttjas av boende och besökare till dess att marken ingår i LKAB:s gruvindustriområde, det vill säga när det inte är längre är tillåtet att vistas där.

Ursprunglig plats Ny plats