Kiruna

Flytta

Gula raden

Gula raden som uppfördes kring år 1900 klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och har flyttats under oktober 2019.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2021

ProjekttypBostad

Gula raden, som också benämns B555 – B557, byggdes efter ritningar från Iggesund och representerar Kirunas tidigaste uppbyggnadsskede då bostadsbristen var som högst.

Byggnaderna har visst skydd i detaljplan och är ett exempel på hur centrumnära miljöer utformades under samhällets uppbyggnadsskede.

Flytten har skett under oktober 2019.