Malmberget/Gällivare

Bygga

Ingenjören

LKAB bygger nya, långsiktigt hållbara hus på de befintliga grunder som gjutits på Repisvaara nordost inför flytt av de Engelska ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2021 - 2022

ProjekttypSamhällsfastighet

LKAB bygger nya, långsiktigt hållbara hus på de befintliga grunder som gjutits på Repisvaara nordost inför flytt av de Engelska barackerna från Malmberget.

Den planerade flytten av de Engelska barackerna utgick då man bland annat hittade hussvamp i dem och bedömning gjordes att en flytt inte var lämplig. Grunderna de skulle placeras på var dock redan gjutna varför beslut togs om att istället uppföra byggnader som exteriört liknar de Engelska barackerna och som passar tillsammans med övriga kulturhus på Repisvaara nordost.

Utöver att återanvända befintliga husplattor eftersträvas även att bygga långsiktigt hållbara hus. Tillsammans med leverantörerna Stenbackens trä och PEAB kommer LKAB därför att bygga de nya husen med träullsisolering och utan plast, Det innebär att husen går att återvinna i framtiden och att det blir en bättre livsmiljö då de kommer andas naturligt.

Det är början på en resa mot sundare bostäder, lägre energiförbrukning och en totalt sett mer hållbar framtid.

Ursprunglig plats Ny plats