Kiruna

Riva

Ingenjörsvillan

Ingenjörsvillan har flyttats från Bolagsområdet till LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara under 2017. Ingenjörsvillan är en av totalt sju kulturbyggnader som bevarats och flyttats till Luossavaaraområdet.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2019

ProjekttypBostad

Flyttarbetet utfördes under 2017. Ingenjörsvillan står nu på sin nya plats och genomgår just nu en renovering.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaaraområdet skedde samlat. Det innebär att förberedelserna gjordes på den nya platsen – parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten skedde på särskilt anpassade fordon och tempot upp till Luossavaaraområdet gick i promenadfart. När grunderna frilagts pallades byggnaderna upp på stora balkar. Därefter lyftes byggnaderna upp på en trailer med hydrauliska domkrafter.

Funktioner och användningsområden kommer delvis att förändras i och med flytten. Lagkraven gör det gällande att en del ombyggnationer är nödvändiga, av bland annat Bolagshotellet för att möta nu gällande krav för att bedriva hotellverksamhet. För att LKAB fortsättningsvis ska kunna ta emot gäster i samma utsträckning som tidigare – när Annexet, den kompletterande hotellbyggnaden avvecklas under 2017 – planeras Ingenjörsvillan att byggas om till hotell och konferens.

Ingenjörsvillan är LKAB:s 39:e byggnad i ordningen och stod klar år 1900. Liksom Bolagshotellet är byggnaden försedd med den karaktäristiska frisliknande fjällpanelen närmast takfoten.