Kiruna

Riva

Järnvägsstationsområdet

Järnvägsstationen var i drift för tågtrafik till den 30 augusti 2013, då det sista tåget avlöpte något försenat med riktning mot Luleå klockan 17.35. På järnvägsstationsområdet stod 9 byggnader, bland annat Järnvägsstationen och Järnvägshotellet. Dessa byggnader har avvecklats till förmån för fortsatt gruvdrift.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypSamhällsfastighet

Järnvägsstationen var ett byggnadsminne vars skydd upphävdes i slutet av 2011. Stationen hade då tagit emot och vinkat av resenärer i nära 100 år, och hade fått se en ny stads grundande och omskakande förändring.

Järnvägen öppnades i en ny sträckning söderut år 2012 och går nu kring Kiirunavaara på västra sidan istället för som ursprungligen rakt söderut från stationen. Rälsen ligger kvar någon kilometer söderut från stationen men är därefter uppriven.

När det gäller järnväg och industri vid tiden som Kiruna järnvägsstation byggdes har de tillkommit i en symbios. Järnvägen var nödvändig för transporter till och från gruvan, men hade knappast byggts ut om inte gruvan funnits. Malmbanan hade därmed karaktär av godsjärnväg redan från starten men det bedrevs även persontrafik, vilket var en förutsättning för att nå ut i ett väglöst land. Så Kiruna var beroende av sin järnväg. Utan den hade det knappast gått bebygga eller befolka en gruva i övre Norrlands inland.

Järnvägshotellet var ett av Kirunas första hotell. Hotellet stod klart 1904 och var en av de första byggnaderna i Kirunas stationsområde. Även Boställshuset, eller Hotell Rallaren som det kallas i folkmun, har avvecklats. Det har under året fungerat som bostäder, kontor och som sagt under senare år hotell.

Avvecklingsarbetet pågick från mars 2017 till och med augusti 2017.

Byggnaderna har noggrant dokumenterats på uppdrag av LKAB efter krav från Länsstyrelsen.