Kiruna

Flytta

Jerusalem

Jerusalem byggdes år 1927 och är sedan 2001 ett byggnadsminne och klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2026

ProjekttypKulturbyggnad

Jerusalem byggdes år 1927 som ungkarlshotell och exteriören är i princip oförändrad sedan byggåret. 

Byggnaden är även speciell då den är ett ovanligt stort sammanhängande flerbostadshus i trä från denna tid. Storleken innebär att en delning kommer krävas vid flytt.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske 2025-2026.