Kiruna

Flytta

Klocktornet

Under 2017 slog klocktornet sina sista slag på sin ursprungliga plats innan det flyttades till nya centrum.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2017

ProjekttypSamhällsfastighet

LTH Traktor fick, i samarbete med Nybergs Mekaniska Verkstad, uppdraget att flytta klocktornet från taket på Kirunas stadshus till nya centrum. Klocktornet monterades ned bit för bit för att sedan monteras upp på den nya platsen.

Nedmonteringen föregicks av omfattande konstruktionskontroller där tornets status kontrollerades, därefter demonterades tornets klockor och urverk. Därefter demonterades tornstrukturen och lyftes ned i sex delar för vidare transport och uppmontering på sin nya plats. Arbetet skedde med stöd av kulturhistoriskt sakkunniga för att ta tillvara kulturvärdet och klocktornet har dokumenterats utförligt på sin ursprungliga plats.

Historik

Kiruna stadshus ritades av arkitekten Artur von Schmalensee och byggdes mellan åren 1959 – 1963. Schmalensee vann en arkitekttävling med sin konstruktion som han kallade ”Igloo” på grund av dess låga entré in i en stor öppen hall med höga ljusinsläpp. Exteriört kännetecknades byggnaden av sitt uttrycksfulla klocktorn som har blivit synonymt med Kirunas stadsbild.

Klocktornets konstruktör var en man vid namn Konrad Hernelind som i ett första konstruktionsförslag föreslog att tornet skulle konstrueras i stål. Det ändrades dock och klocktornets stomme konstruerades i gjutjärn. Tornet tillverkades av Svedala gjuteri i Malmö och rostades på konstgjord väg av ett annat företag i Malmö. Därefter skickades det sektionsvis till Kiruna och monterades med skruvförband av rostfria bultar.

Bror Marklund var under 1900-talet en av Sveriges mest kända skulptörer. Skulpturerna på klocktornet gjöts i brons och föreställer bland annat olika rovdjur och gruvarbetare. Utöver Marklunds skulpturer är tornet ett allkonstverk som även innehåller klockspelskompositioner av kompositören Werner Wolf Glasers. Han fick uppdraget att tonsätta klockstapeln via en tävling i samråd med Sveriges Tonsättares förening. Tornets 23 klockor namngavs av den malmbergsfödde författaren Björn-Erik Höijer. Han skrev också en dikt till varje klocka och på de sju största klockorna är dikterna ingjutna.

Klocktornet placerades på marken framför det nya stadshuset. Fler föremål som är bärare av byggnadsminnet, och som i någon form flyttades till det nya stadshuset, är bland annat huvudentréns handtag, formade som den samiska trumman, konstverket Kiirunavaara samt Ryan Soltrumma från Rautas.