Kiruna

Riva

Kupolen och Jordschaktaren

Under 2024 påbörjas avvecklingen av följande byggnader till förmån för fortsatt gruvdrift.

StatusPågående

Tidsplan 2024 - 2025

Kupolen, Borrsliparen 1

År 1972 uppfördes affärshuset Kupolen, senare kallat gallerian Kupolen, efter ritningar av Jan Thurfjell arkitektkontor AB. Byggnadens karaktäristiska utförande var ett helt nytt inslag som bröt mot tidigare arkitektur i Kiruna.

I ursprungsritningarna är följande verksamheter noterade:
– Plan 1: Garage, lager för butiksverksamheterna samt ytor för Försäkringskassan och Folktandvården.
– Plan 2: Försäkringskassan, skoaffär, leksaksaffär, uraffär, handarbetsaffär, ”handarbetshörn”, ”boutique”, apotek, livsmedelshall, personalytor samt en barservering, Arran. Arran var en av få krogar i Kiruna under 1970-talet och enligt uppgift mycket välbesökt av Kirunabor och värnpliktiga.
– Plan 3: På hela plan 3 fanns Folktandvården.

Kupolen har under åren inrymt många olika verksamheten så som restauranger, fik, nattklubb, butiker, bank, gym m.m. 

Jordschaktaren 18

För att öka attraktiviteten till centrum eftersträvades under 1990-talet en modernisering av centrumkärnan. Inom fastigheten Jordschaktaren 18 fanns vid tiden Folkets hus uppfört under 1920-talet, men platsen ansågs som lämplig för en ny kontors- och affärsbyggnad. För att framstå som ett mindre hus uppdelades byggnaden exteriört i flera enheter med olika fasadmaterial. Återigen eftersöktes det småskaliga och varierande. 1994 står byggnaden klar och har inrymt verksamheter som klädbutik, bank m.m.

Ursprunglig plats Ny plats