Kiruna

Bygga

Kvarter 7

LKAB har byggt fastigheter i Kirunas centrum som ersättning för det som påverkas i det gamla centrumet i och med gruvbrytningen. Kvarter 7 är ett av kvarteren LKAB har byggt.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2023

ProjekttypBostad

Kvarter 7 tillhör ett av Kirunas nya handelskvarter. LKAB har byggt det som en ersättning till det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder för att ersätta det som påverkas i och med gruvbrytningen. I kvarteret finns butiker, frisörer, kontor, bostäder och en galleria. Hösten 2022 flyttande handeln in i kvarteret och strax därpå kunde även de boende i kvarteret flytta in.