Kiruna

Bygga

Kvarter 9

Kvarter 9 är ett av de kvarter som LKAB byggt i Kirunas nya centrum för att ersätta det som påverkas av gruvbrytningen. Kvarter 9 är färdigbyggt och överlämnat till fastighetsägaren Kirunabostäder.

StatusAvslutat

Tidsplan 2019 - 2023

ProjekttypBostad

Kvarter 9 ligger mitt i Kirunas nya centrum, längs med stadens handelsgata. Kvarteret är en ersättning till det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder för fastigheter som påverkas av gruvbrytningen. I kvarter 9 finns både kommersiella verksamheter och bostäder. 2022, i samband med att Kirunas centrum invigdes, kunde de första verksamheterna flytta in i kvarteret. I nästa fas kunde de boende flytta in i lägenheterna som är belägna ovanför butikslokalerna och gallerian som finns i kvarterets bottenplan.