Kiruna

Bygga

Kvarter 93 – Blandad bebyggelse

I kvarter 93, efter Kulturvägen, bygger LKAB ersättningsfastighet till Odd Fellow och Frälsningsarmén.

StatusKommande

Tidsplan 2022 - 2024

ProjekttypBostad

LKAB har påbörjat byggandet av en ersättningsfastighet till Odd Fellow och Frälsningsarmén efter Kulturvägen i kvarter 93. Byggnaden förväntas vara klar under första halvan av 2024. Förutom verksamhetslokaler för Odd Fellow och Frälsningsarmén kommer den även att innehålla två kontorslokaler, en föreningslokal och lägenheter.

Byggnationen i september 2023.
Ursprunglig plats Ny plats