Kiruna

Riva

Kvarter Malörten

Fd Biblioteket uppfördes 1913 av LKAB som ett badhus ritat av arkitekten Gustaf Wickman. Badhuset bestod av tvagningsavdelningar för kvinnor och män samt en bassäng, övre delen av byggnaden bestod av lägenheter.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2024

1923 började man bedriva biblioteksverksamhet på de övre planen, först 1980 blev hela byggnaden bibliotek. Byggnaden är Kirunas enda nationalromantiska tegelbyggnad från tidigt 1900-tal.

I samband med avvecklingen har den gamla granitomfattningen med texten ”BAD” tagits tillvara till Kirunas nya badhus.

Sammanbyggt med fd biblioteket finns Kirunas busstation med inhyst vänthall och restaurangdel.

Från busstationens entrétak har av kommunen utpekat kulturvärde i form av ett konstverk demonterats och tagits omhand.

På samma kvarter finns även ett lägenhetshus beläget på Biblioteksgatan.

Området är påverkat av LKAB:s gruvbrytning och måste avvecklas för gruvans fortsatta brytning.

Efter avveckling kommer området att bli ett parkområde tillgängligt för allmänheten, en så kallad Gruvstadspark.

Ursprunglig plats Ny plats