Kiruna

Riva

Kvarter Ortdrivaren

Efter andra världskriget blev det bättre tider och det innebar att Kiruna växte. 1948 fick man stadsrättigheter, från att tidigare ha varit ett municipalsamhälle.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2024

Staden upprättade en generalplan, som bland annat syftade till att öka bostadsbebyggelsen, men också att sanera centrum.

Det tydligaste resultatet av saneringarna i Kiruna var att bebyggelsen i det centralt belägna kvarteret Ortdrivaren revs, till förmån för mer storskaliga byggnader ritade av Ralph Erskine, som även var pådrivande i saneringsarbetet.

Kvarter Ortdrivaren bestod av byggnaderna Snusdosan, Spottkoppen, Mullbänken och Berlinmuren. Erskine arbetade med en arkitektur anpassat för byggnadernas plats och klimat, byggnaderna uppfördes under åren 1959-1965.

Området är påverkat av LKAB:s gruvbrytning och måste avvecklas för gruvans fortsatta brytning. Efter avveckling kommer området att bli ett parkområde tillgängligt för allmänheten, en så kallad Gruvstadspark.

Ursprunglig plats Ny plats