Kiruna

Riva

Kvarter Provtagaren

Byggnaderna i kvarter Provtagaren har ursprungligen haft, för Kiruna, viktiga funktioner såsom bank, post och televerkets stationer.

StatusPågående

Tidsplan 2022 - 2024

I kvarteret låg tidigare flera äldre hus som revs vid den tidigare saneringen under 1900-talet, av dem blev café Safari samt posthuset på Meschplan kvar till 2023.

Under senare år har byggnaderna i kvarteret inhyst bostäder, kontor, restaurang- och caféverksamheter men på grund av LKAB:s fortsatta gruvdrift måste kvarteret avvecklas från gamla Kiruna centrum.

Ursprunglig plats Ny plats