Kiruna

Flytta

Kyrkoherdebostället

Kyrkoherdebostället är en tjänstebostad från mönsterstadsepoken, byggd i bolagets regi för en samhällsbärande institution. Byggnaden klassas som kulturhistorisk värdefull bebyggelse och kommer att flyttas.

StatusUtreds

Tidsplan 2023 - 2026

ProjekttypBostad

Kyrkoherdebostället ingick tillsammans med gamla sjukstugan och gamla brandstationen i Kirunas första administrativa centrum. Byggnaden uppfördes 1913 efter ritningar av Gustaf Wickman och representerar nationalromantisk arkitektur av hög kvalitet. Exteriört har mycket av byggnadens ursprungliga utseende har bevarats. Med tanke på sin historia som bostad åt kyrkoherden är planen för den nya placeringen att byggnaden skall behålla sin koppling till kyrkan.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske omkring 2025.