Kiruna

Flytta

Landströmska huset

Landströms byggdes år 1911 och är en av få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte blivit inklädd i panel. Huset klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Kiruna och kommer att flyttas.

StatusPågående

Tidsplan 2023 - 2025

ProjekttypSamhällsfastighet

Byggnaden är en av få centrumbyggnader i nationalromantisk stil.

Nu pågår utredning och planering inför flytten som i dagsläget planeras ske 2024.