Kiruna

Flytta

Länsmansbostaden

Länsmansbostaden har flyttats från Bolagsområdet till den nya stadskärnan, öster om nuvarande centrum. Länsmansbostaden var en av totalt åtta kulturbyggnader som flyttades under 2017.

StatusAvslutat

Tidsplan 2017 - 2022

ProjekttypBostad

Flyttarbetet av kulturbyggnader från Bolagsområdet inleddes 2017. Det dröjde emellertid till och med 2019 innan samtliga åtta byggnader stod inflyttningsklara på sin nya plats. Länsmansbostaden, som är LKAB:s 99:onde byggnad i ordningen, uppfördes år 1906. Byggnaden har flyttats till den nya centrumkärnan. Huset var inflyttningsklart under 2018.

Byggnaden, som rymmer en lägenhet, ingår i LKAB Fastigheters bostadsbestånd liksom den gjorde på sin ursprungliga plats.

Flytten av kulturbyggnader från Bolagsområdet till Luossavaara och det nya centrumområdet skedde samlat. Det innebär att förberedelser på den nya platsen gjordes parallellt med avvecklingen från Bolagsområdet.

Flytten genomfördes på ett särskilt anpassat fordon och tempot gick i promenadfart.