Malmberget/Gällivare

Riva

LKAB Fastigheter i Malmberget

LKAB Fastigheter har flyttat till ny lokal då deras lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklats för att säkra ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2019

ProjekttypInfrastruktur

LKAB Fastigheter har flyttat till ny lokal då deras lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklats för att säkra fortsatt gruvbrytning. Den nya lokalen i Svensk Caters före detta lokal har byggts om för att passa verksamheten.

LKAB Fastigheters tidigare lokal, i den gamla brandstationen i Malmberget, avvecklades till förmån för fortsatt gruvbrytning.

LKAB Fastigheter flyttade då till sin nya lokal på Vinbärsvägen 21 i Gällivare, Svensk Caters före detta lokal som ligger längs Malmbergsleden. Lokalerna har byggts om för att passa LKAB Fastigheters verksamhet.

Ombyggnationen av lokalerna till kontors- och verkstadslokaler samt omklädningsrum skedde i tre etapper, där den sista avslutades under 2019.

Ursprunglig plats Ny plats