Malmberget/Gällivare

Bygga

LKAB köpte bostadsområde

I oktober 2011 köpte LKAB elva flerfamiljshus på Granbacka, ”mellanområdet” i Malmberget. Säljare var kommunägda TOP Bostäder och husen fördes över ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2011 - 2013

ProjekttypBostad

I oktober 2011 köpte LKAB elva flerfamiljshus på Granbacka, ”mellanområdet” i Malmberget. Säljare var kommunägda TOP Bostäder och husen fördes över till LKAB Fastighet.

Granbacka var ett av de sista områden med flerfamiljshus som byggdes i början av 90-talet i Gällivare kommun. Men kommunen drabbades snart av bostadskris med tomma lägenheter, och några av husen revs bara några år efter att de byggts. Konjunkturerna ändrades snart igen, och från 2005 rådde stor brist på lägenheter samtidigt som LKAB meddelade kommunen att delar av Malmberget måste tas över för gruvdrift när företaget satsar på ny huvudnivå och ökad gruvproduktion.

Samtidigt hade en rad småhus byggts på Myråsen och Tallbacka som ligger på områden intill som ersättning för egnahem på Elevhemsområdet i Malmberget. Fastigheterna togs över av LKAB Fastighet. I samband med köpet av flerfamiljshusen på Granbacka utförde LKAB ett omfattande renoveringsprogram för att åtgärda det eftersatta underhållet och landskapsarkitekter rustade utemiljön.

Idag har moderniseringen kompletterats med ett kvartershus med samlingslokal, gemensam bastu och en lånelägenhet för besökande till hyresgäster i kvarteret.

Granbacka blev åter ett attraktivt bostadsområde på Mellanområdet sedan LKAB gjorde den första fastighetsaffären med kommunala TOP Bostäder. Omkring 175 lägenheter berördes direkt och indirekt av affären.