Kiruna

Bygga

Luossavaara hyresrätter

Under senhösten 2018 inleddes ytterligare ett bostadsprojekt i samhällsomvandlingens spår. Det handlar om 38 nya hyresrätter, i två separata punkthus, på luossavaaraområdet. Bostäderna byggdes på uppdrag av LKAB och stod inflyttningsklara år 2020.

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2020

ProjekttypBostad

Ett antal nya bostäder har byggts på LKAB:s utvecklingsområde på Luossavaara. Området har tidigare varit obebyggt. Nu är det i stället varierad bebyggelse i form av gamla kulturbyggnader och nyproducerade hus. Flera kulturbyggnader har flyttats till området, däribland Hjalmar Lundbohmssgården, och ett nytt Bolagshotell har uppförts på platsen.

Luossavaaraområdet består av totalt tre etapper och ska primärt rymma hyres- och bostadsrätter. På en del av etapp 2-området byggdes de 38 nya hyresrätterna med start 2018. Lägenhetsstorlekarna varierar från två rum och kök till fyra rum och kök. De stod klara för inflyttning hösten 2020 och byggdes primärt som ersättning för hyresfastigheter som avvecklats inom gruvans påverkansområde.