Kiruna

Riva

Mellersta brandstationen

Kirunas mellersta brandstation, som byggdes 1994, befann sig inom gruvans påverkansområde och har därför avvecklats för att säkerställa fortsatt gruvdrift. En ny station, som blir den tredje i ordningen sedan Kiruna grundades, har byggts upp som en ersättning på annan plats.

StatusAvslutat

Tidsplan 2021 - 2021

ProjekttypSamhällsfastighet

Kirunas tidigare brandstation, som ritades av NAB arkitekter och Ingenjörer, stod klar 1994 och har fungerat som Räddningstjänstens lokaler ända fram till oktober 2020. Byggnaden tycks inte ha genomgått några större förändringar sedan den byggdes, förutom en del invändiga kosmetiska uppdateringar.

Utvändigt fanns på byggnaden tidigare en stiliserad tolkning av ett slangtorn som var en del av Kirunas första brandstation. Den stiliserade versionen har varit ett landmärke i landskapet, speciellt kring jul när det har lysts upp av julbelysning. Den har nu flyttats till Räddningstjänstens nya lokaler på Industrivägen 50 (blivande Brandmästarvägen).