Malmberget/Gällivare

Riva

Murgatan och Svangränd

Cirka 40 enfamiljshus på bland annat Murgatan och Svangränd, belägna på östra sidan om Kaptensgropen på området Kilen i Malmberget ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2018 - 2019

ProjekttypBostad

Cirka 40 enfamiljshus på bland annat Murgatan och Svangränd, belägna på östra sidan om Kaptensgropen på området Kilen i Malmberget har, avvecklats till förmån för fortsatt gruvbrytning. Avvecklingsarbetet som inleddes med förberedelse och sanering innan själva rivningen pågick från hösten 2018 till sommaren 2019.

När ett projekt med rivningar eller flytt av byggnader har avslutats ska LKAB återställa marken i görligaste mån. Miljözon är området närmast staketet och är ett parkliknande grönområde som är tillgängligt för allmänheten och ska utgöra en mjuk övergång mellan det inhägnade industriområdet och den kvarvarande bebyggelsen.

För varje etapp som avvecklas följer miljözonen med och är alltså ett flexibelt område. Livslängden för miljözonen styrs av LKAB:s behov av mark för gruvbrytningen. Detaljerna för miljözonerna regleras i de genomförandeavtal som beslutas mellan Gällivare kommun och LKAB.

Ursprunglig plats Ny plats