Malmberget/Gällivare

Bygga

Myråsen

Myråsen och Tallbacka har en historia som inte syns på ytan. 2003 – 2005 inleddes samhällsomvandlingen på Elevhemsområdet i Malmberget. ...

StatusAvslutat

Tidsplan 2009 - 2010

ProjekttypBostad

Myråsen och Tallbacka har en historia som inte syns på ytan. 2003 – 2005 inleddes samhällsomvandlingen på Elevhemsområdet i Malmberget. 160 villor i området berördes. Under markytan ligger Fabianmalmen som idag bryts i full skala.

Eftersom ingen kan bo ovanför eller inom säkerhetsavståndet från gruvbrytningen måste hela villaområdet tas bort och människorna flytta. De boende fick under åren kring 2005 erbjudanden från LKAB om inlösen eller flytt av hus. Majoriteten valde att sälja till LKAB och några valde att få sina hus flyttade.

En intressegrupp som drev de boendes intressen bildades och i början var motsättningarna skarpa. Fastighetspriserna steg under tiden och nya bud lades.

När en ny entreprenadfirma skulle genomföra den fortsatta husflytten sprack några av husen. Då ökade oron och för dem med hus som sprack började en oviss tid. Tio familjer hade flyttat till evakueringsbostäder under en beräknad tid på 6 – 8 veckor. Det blev ett år för vissa.

Med en ny metod genomförde LKAB ett antal husflyttningar på prov och utfallet blev gott. Husägarna fick ånyo tre alternativ att välja bland; köp, ett nytt likvärdigt typhus eller flytt av hela hus. 7 sålde, 49 valde nya hus och 1 valde att flytta huset. Även den flytten gick bra.

Lösningen på flyttproblemet blev en fastighetsreglering. Villaägarna fick välja mellan två hustyper och LKAB byggde nya hus på Mellanområdet och bytte sedan fastigheter med villaägarna. Målet var att alla som berördes av förvandlingen i villaidyllen skulle känna sig nöjda, trots det psykiska lidande de fått utstå. Med en ny anda utvecklades ett samförstånd mellan LKAB och de berörda.

Idag står några flyttade hus och 49 nybyggda villor med uppvuxna trädgårdar på Mellanområdet. Elevhemsområdet tömdes helt 2014 och gruvbrytningen fortsätter under jord.

Ursprunglig plats Ny plats