Malmberget/Gällivare

Flytta

Bolagsområdet

Fem sekelskifteshus som stått på Bolagsområdet i Malmberget har sedan tidigare monterats ned och nu utreds möjligheterna till att montera ...

StatusKommande

ProjekttypKulturbyggnad

Fem sekelskifteshus som stått på Bolagsområdet i Malmberget har sedan tidigare monterats ned och nu utreds möjligheterna till att montera upp husen igen. Beslut om uppmontering kan tas så snart förutsättningarna är klara och mark kan köpas på tilltänkt plats.

De fem husen som hör till LKAB Fastigheters fastighetsbestånd planeras att designas om till sammanlagt ett femtontal lägenheter.

Husen ingår i samarbetsavtalet från 2012 mellan LKAB och Gällivare kommun som anger att dessa hus ska bevaras. Husen monterades ned i väntan på ny plats att monteras upp på.

Nu pågår utredning om husen ska monteras upp igen. Beslut om uppmontering kan tas så snart förutsättningarna är klara och mark kan köpas på tilltänkt plats.