Kiruna

Bygga

Norra stråket

LKAB bygger 226 nya lägenheter som ersättning till LKAB Fastigheter för delar av deras bestånd som påverkas av gruvdriften. Området omfattar sex kvarter och kommer bestå av hyresrätter i storlek från 1-5 rum och kök.

StatusPågående

Tidsplan 2020 - 2023

ProjekttypBostad